1.Murad kimdir?
1.Murad kimdir?

1.Murad kimdir?

Osmanlı padişahlarından 1.Murad 29 Haziran 1326 yılında henüz Osmanlı Devleti küçük bir sancak iken Amasya'da doğmuştur. Annesi Nilüfer Hatun olan 1.Murad'ın babası da Osmanlı Devleti'nin ikinci padişahı Orhan Bey'dir.

1.Murad'ın hayat hikayesi

Hayatını Osmanlı Devleti'nin o dönem ki başkenti Bursa'da geçiren 1.Murad, fiziksel anlamda güçlü ve iri yarı bir çocuktu. Çocukluğundan itibaren aldığı askeri ve diğer eğitimler sayesinde oldukça donanımlı olan Gazi Hünkar, henüz şehzadeyken birçok savaşa katılıp Osmanlı'nın toprak elde etme sürecine şahitlik etmiştir.

Gazi Hünkar ve Hüdavendigar lakabı ile bilinen 1.Murad, Osmanlı devletinin 3.padişahıdır. Osmanlı Devleti'nin ikinci padişahı babası Orhan Gazi'nin vefat etmesiyle onun yerine tahta geçmiştir. Tahta geçiş haberini Rumeli'de savaş esnasındayken alan 1.Murad, Bursa'da yaşayan ve dönemin önemli insanları olarak görülen ahiler tarafından Bursa'ya devletin başına geçmesi için çağrılmıştır.

1.Murad, babasının vefatına rağmen Osmanlı Devleti'nin düşmanları ile olan mücadelesine ara vermeden sürdürmüştür. Hükümdarlığı süresince babası Orhan Gazi'den aldığı toprağı 10 kat arttıran 1.Murad, Osmanlı Devletinin müstakil bir devlet olmasında önemli roller üstlenmiştir.

1.Murad, askeri ve siyasi anlamda yetenekleri olan bir liderdir. Babası Orhan Gazi döneminde henüz bir şehzadeyken, seferlere katılıp topraklar fethetmiş ve devletin yönetiminde aktif roller üstlenmiştir.

1.Murad kendi dönemiyle birçok ilke de imza atmıştır. Bunlardan biri taht geçmesiyle kardeşlerini öldürtmesidir. Bu uygulama daha sonraki dönemlerde de devam etmiştir.

2_18

1.Murad hangi savaşlara katılmıştır

1.Murat hem şehzadelik hem de padişahlık döneminde birçok savaşa katılmıştır.

Sırpsındığı Savaşı

Sırpsındığı savaşı adından da anlaşılacağı gibi Osmanlı Devleti ile Sırplar arasında meydana gelmiş bir savaştır. Sırplar, Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki ilerleyişini durdurmak ve Edirne'yi ele geçirmek için Osmanlı'ya savaş ilan etmişlerdir. Savaş neticesinde Edirne açıklarında Sırpları büyük bir yenilgiye uğratan 1.Murad komutasındaki Osmanlı ordusu, Sırpları geri püskürtmüştür.

Çirmen Savaşı

Çirmen Savaşı 1.Murad döneminde gerçekleşen ve etkisi oldukça büyük olan bir savaştır. Bu savaş ile Sırplar Osmanlı'ya meydan okumuştur. Fakat 1.Murad ve Osmanlı Ordusu, Sırp krallığını yenilgiye uğratmıştır. Bu savaş ile birlikte Sırplar Osmanlı'nın varlığını kabul edip, Osmanlı'ya bağlanmışlardır.

Kosova Savaşı

Kosova savaşı, 1.Murat padişah olduğu dönemlerde gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti'nin galibiyeti ile sonuçlanan Kosova Savaşı ile, Sırbistan topraklarının kuzey kısmı Osmanlılar için fethedilmeye açılmıştır. Bu savaşla birlikte Osmanlı Devleti askeri anlamda bir ilke imza atmıştır. İlk kez bu savaşta top kullanan Osmanlı ordusu, bundan sonra gerçekleşen savaşlarda da toplardan yararlanmıştır. Bu savaşın en önemli noktalarından biri ise 1.Murad'ın şehit düşmesi hadisesidir.

1.Murad ve Karamanoğlu Beyliği arasındaki mücadele

1.Murad her ne kadar çoğunlukla Balkanlarda mücadale versede, Anadolu'da da mücadelelerine devam etmiştir. Özellikle Anadolu'da bulunan rakip beyliklerden biri olan Karamanoğlu Beyliği ile amansız bir mücadeleye girişmiştir. Bu mücadelede 1.Murad komutasındaki Osmanlı Ordusu, Karamanoğlu Beyliğini yenmiştir fakat beyliği tamamen ele geçirmemiştir. Bu sebeple Karamanoğlu Beyliği 1.Murad ve oğlu 1.Yıldırım Beyazıt için problem teşkil etmeye devam etmiştir.

1.Murad'a isyan eden oğlu Savcı Bey

30 yıllık padişahlık sürecinde birçok yere sefer düzenleyerek Osmanlı Devleti'nin topraklarını genişletmiştir. Bunun yanı sıra birçok sorun ile de mücadele etmiştir. Bunlardan biri 14 yaşındaki oğlu Savcı Bey'in çıkarmış olduğu isyandır. 1.Murad, Rumeli'de seferdeyken Bursa'da padişahlığını ilan eden Savcı Bey, etrafına birçok askeri de toplamıştır. 1.Murad bu durumu haber almasıyla Rumeli'den geri dönerek, isyanı bastırmıştır. İsyan sonrası Bizans'a sığınan oğlunu, yakalayıp boğdurtmuştur.

 

Murad Kimdir?

Doğum Tarihi:29 Haziran 1326
Ölüm Tarihi:28 Haziran 1389
Mesleği:Devlet başkanı
Ünvanı:Padişah